• https://www.facebook.com/mustafa.balay.12
  • https://twitter.com/Mustafa_Balay

Dünya, olanaklı olan herşeyi geri dönüştürebildiğimizde kurtulacaktır.

Mustafa BALAY

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

DERS ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE

 

1

Dersin Adı:

İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

2

Dersin Kodu:

BİL3003

3

Dersin Türü:

Zorunlu

4

Dersin Seviyesi:

Lisans

5

Dersin Verildiği Yıl:

2012

6

Dersin Verildiği Yarıyıl:

5

7

Dersin AKTS Kredisi:

5

8

Teorik Ders Saati (saat/hafta):

2

9

Uygulama Ders Saati (saat/hafta) :

2

10

Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :

Yok

11

Dersin Önkoşulu:

Yok

12

Dersin Dili:

Türkçe

13

Dersin Veriliş Şekli:

Yüz yüze

14

Dersin Koordinatörü:

 

15

Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:

Mustafa Balay

16

Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:

balaym@yahoo.com; 2942235, Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü No:409 BURSA

17

Dersin WEB adresi:

 www.mustafabalay.org

18

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı; öğrencilerin İşletim sistemlerinin temelleri ve işletim sistemi fonksiyonlarını öğrenebilmelerini, yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinden Linux İşletim Sisteminin kurulumundan işletimine kadar detaylı incelemelerini ve diğer İşletim sistemlerinin mevcut sürümleriyle karşılaştırılmalarını ve bu sistemlerin eğitim amaçlı kullanım ilkeleri öğrenebilmelerini sağlamaktır.

19

Dersin Öğrenme Kazanımları:

1

Genel olarak işletim sisteminin tanımını yapabilme.

2

İşletim sisteminin katmanlarını bilme.

3

İşletim sisteminin işlemci ve işlemlerle olan ilişkisini kavrayabilme.

4

İşletim sisteminin bellek yönetimini nasıl gerçekleştirdiğini kavrayabilme.

5

Windows XP ile çalışmayı

6

Windows 7 ile çalışmayı

7

Mobil İşletim sistemleri ile çalışmayı

8

Linux işletim sistemi ile çalışmayı

9

İşletim sistemini yönetebilme.

10

İşletim sistemlerinden ve farklarından haberdar olma.

11

İşletim sistemlerini eğitim amaçlı kullanabilme.

20

Dersin İçeriği:

 

Hafta

DERS İÇERİKLERİ

 

 

Teorik

Uygulama

Ayrıntılı Ders içeriği

1

Tanışma, ders hakkında genel bilgi verilmesi,

Bios Bilgilendirme

2

İşletim Sistemlerine Giriş

Bios Bilgilendirme

3

İşletim Sistemi Katmanları

XP İşletim Sistemi Kurma

4

İşlem Yönetimi (İşlem, Semafor ve Kilitlenme)

XP İşletim Sistemi Kurma

5

Bellek Yönetimi

XP İşletim Sistemi Kurma

6

Dosya sistemleri

XP İşletim Sistemi Kurma

7

Linux işletim sistemi ve sürümlerinin incelenmesi

XP İşletim Sistemi Kurma

8

Mobil İşlem Sistemlerinin İncelenmesi

Mobil İşl. Sis. İnceleme

9

Linux kurulumu ve komutları

Win 7 İşletim Sistemi Kurma

10

Linux kurulumu ve komutları (Devam)

Win 7 İşletim Sistemi Kurma

11

Linux arayüzleri

Win 7 İşletim Sistemi Kurma

 

12

Linux sistem yönetimi

Win 7 İşletim Sistemi Kurma

 

13

Diğer işletim sistemlerinin karşılaştırılması

Linux İşletim Sistemi Kurma

 

14

İşletim sistemlerinin eğitim amaçlı kullanımı

Server İşl. Sistemi İnceleme

21

Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar:

1) İşletim Sistemleri (Kiatbın 1. baskısı pdf biçiminde web de), Prof. Dr. Ali SAATÇİ,

2) İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Ders Notları, 2012, Mustafa Balay

3) http://windows.microsoft.com/tr-TR/Windows7/products/home 

22

Değerlendirme

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%30

Kısa Sınav

-

-

Ödev

1

%20

Yıl Sonu Sınavı

1

%50

Toplam

3

%100

Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı

 

%50

Finalin Başarıya Oranı

%50

Toplam

%100

23

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam İş Yükü
(Saat)

Teorik Dersler

14

2

28

Uygulamalı Dersler

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ödevler

1

20

20

Projeler

-

-

-

Arazi Çalışmaları

-

-

-

Arasınavlar

1

 

23

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

 

23

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 30 saat

 

 

150/30

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

24

PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE

DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY

10

PY11

PY12

PY13

PY 14

PY 15

PY 16

ÖK1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK 10

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK 11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:

1 çok düşük

2 Düşük  

3 Orta

4 Yüksek

5 Çok Yüksek