• https://www.facebook.com/mustafa.balay.12
  • https://twitter.com/Mustafa_Balay

Dünya, olanaklı olan herşeyi geri dönüştürebildiğimizde kurtulacaktır.

Mobil İle UKEY bağlantılar

Aşağıdaki adreste bulunan e-book yardımıyla, mobil aygıtlardan UKEY bağlantılarını sağlayabilirsiniz.
Lütfen dersleri izlemek amacıyla mobil cikhazları kullanın ama sınavlara kesinlikle bir bilgisayar yardımıyla katılın.

https://www.joomag.com/magazine/mobil-cihazlardan-ukey-ba-lant-lar/M0986575001452089256